luns, 17 de novembro de 2014

Convocatoria de Asamblea Ordinaria de ANEDIA para o 29 de Novembro
Convocatoria para os/as socios/as e para os/as que queran colaborar e coñecer a asociación tamén, así como colaborar con ANEDIA.

CONVOCATORIA ASEMBLEA ORDINARIA ANEDIA NOVEMBRO 2014

Data de celebración: sábado 29 de novembro de 2014 Lugar de celebración: Casa Azul do Concello de Pontevedra, Sala Valdecorvos Hora: 17:00 horas


ORDE DO DÍA
  1. Lectura e aprobación da acta da sesión anterior
  2. Dar conta dos/as asistentes á asemblea
  3. Listaxe de persoas adheridas á asociación con data 29 de novembro de 2014
  4. Posta ao día do traballo realizado ata o de agora
  5. Recompilación da opinión e valoración dos/as integrantes da asociación acerca das actividades realizadas con motivo do Día Mundial da Diabete
  6. Resolucións da última asemblea da FEGADI
  7. Renovación e ampliación da Xunta Directiva. Ceses e novas incorporacións. Creación de vogalías territoriais.
  8. Rogos e preguntas
  9. Proposta de convocatoria da próxima reunión

Contando coa puntual asistencia de todas as persoas socias que a compoñen, recibide un cordial saúdo

Presidenta Secretario Ana Isabel Pérez Tomé e o Secretario José Antonio Pazos González


Ningún comentario:

Publicar un comentario