luns, 17 de novembro de 2014

Convocatoria de Asamblea Ordinaria de ANEDIA para o 29 de Novembro
Convocatoria para os/as socios/as e para os/as que queran colaborar e coñecer a asociación tamén, así como colaborar con ANEDIA.

CONVOCATORIA ASEMBLEA ORDINARIA ANEDIA NOVEMBRO 2014

Data de celebración: sábado 29 de novembro de 2014 Lugar de celebración: Casa Azul do Concello de Pontevedra, Sala Valdecorvos Hora: 17:00 horas


ORDE DO DÍA
  1. Lectura e aprobación da acta da sesión anterior
  2. Dar conta dos/as asistentes á asemblea
  3. Listaxe de persoas adheridas á asociación con data 29 de novembro de 2014
  4. Posta ao día do traballo realizado ata o de agora
  5. Recompilación da opinión e valoración dos/as integrantes da asociación acerca das actividades realizadas con motivo do Día Mundial da Diabete
  6. Resolucións da última asemblea da FEGADI
  7. Renovación e ampliación da Xunta Directiva. Ceses e novas incorporacións. Creación de vogalías territoriais.
  8. Rogos e preguntas
  9. Proposta de convocatoria da próxima reunión

Contando coa puntual asistencia de todas as persoas socias que a compoñen, recibide un cordial saúdo

Presidenta Secretario Ana Isabel Pérez Tomé e o Secretario José Antonio Pazos González


Fotos "Día Mundia da Diabete"

13 Novembro 2014

Percorrido turístico polo casco vello de Pontevedra, con moita choiva…

                    

       

        


Iluminación en azul da Casa Consistorial de Pontevedra coa actuación musical “As Chaneiras” canteiras de Marín.

        

       


14 Novembro 2014

Primeira Carrera Solidaria, “Que a diabete non te pare”, en Pontevedra.

        

        

                

       

                     

        

       

        

        


         

   

      


15 Novembro 2014

Obradoiro de merendas saúdables, na Casa Azul.

                   

          
           

       

                    

 

Espectáculo teatral para familias con “Os Super Galácticos”