sábado, 20 de xaneiro de 2018

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL

 ANEDIA, Asociación de Nenos e Nenas con Diabetes de Galicia
XANEIRO 2018

Data de celebración: 28 de xaneiro de 2018
Lugar de celebración: Casa Azul do Concello de Pontevedra, Sala Valdecorvos
Hora: 12:00 horas

ORDE DO DÍA
1. Lectura e aprobación da acta anterior.
2. Examinar e aprobar o balance de contas do ano 2017
3. Valoración de actividades do ano 2017
4. Proposta de actividades para o ano 2018
5. Información do funcionamento das vogalias territoriais de Vigo e Santiago. Creación de novas vogalias ( presentación de candidaturas)
6. Información sobre os acordos adoptados en FEGADI
7.Reinvindicacións para o 2018
8. Renovación da Xunta Directiva.
9. Rogos e preguntas
10. Proposta de convocatoria da próxima reunión
Contando coa puntual asistencia de todas as persoas socias que a compoñen, recibide un cordial
saúdo
Presidenta                                                                                               Secretaria

                            Ana Isabel Pérez Tomé                                                                           Marta Fernández Almeda